รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2560
โดย  ศูนย์ "เพชรรัตน์" นิติทรัพยากร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 สิงหาคม 2560รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2560