ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการเปิดโลกการเรียนรู้กับศูนย์ "เพชรรัตน" นิติทรัพยากร
โดย  ศูนย์ "เพชรรัตน์" นิติทรัพยากร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 สิงหาคม 2560ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ "เปิดโลกการเรียนรู้กับศูนย์ "เพชรรัตน" นิติทรัพยากร"
เพื่อความรู้ความเข้าใจในการใช้ห้องสมุด อันจะทำให้การค้นคว้าเพื่อการเรียนของนิสิต
เป็นเรื่องง่ายขึ้น นิสิตสามารถลงทะเบียนได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง