เพิ่มความสะดวกในการยืมคืนหนังสือด้วยแอพลิเคชั่น CU Library Mobile
โดย  ศูนย์ "เพชรรัตน์" นิติทรัพยากร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 สิงหาคม 2560CU Library Mobile

Application ของสำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง)
เพื่อความสะดวกในการยืมคืน ต่ออายุหนังสือ สิทธิประโยชน์ต่างๆ
ในการใช้ห้องสมุดของนิสิต โหลดได้แล้ววันนี้
ระบบ IOS ที่ iTunes และ ระบบ Android ที่ Google Play